Milstensskolan etapp 2 

Etapp två till Milstenskolan i Täby.

Även denna lösning blev ett praktiskt tvåvåningshus.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal klassrum
  • Antal grupprum
  • Barn per klassrum
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Övrigt
  • Actus Fastigheter AB
  • 2008
  • 343 kvm
  • 6 st
  • 4 st
  • 30 st
  • Nej
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • 1 st uppehållsrum