Mosstorpsskolan, 3 klassrum

Till skolstart 2018 färdigställde vi 3 st klassrum till Norrköping kommun.
Klassrummen utgår ifrån vårt referenshus ”Skola Ryd”.

  • Beställare
  • Byggår:
  • Byggnadstyp:
  • BYA:
  • BTA:
  • Våningar:
  • Antal klassrum och grupprum:
  • Antal barn:
  • Fasad:
  • ID-nr:
  • Norrköpings kommun
  • 2018
  • Skola
  • 340 m2
  • 340 m2
  • 1
  • 3 + 3
  • 30 barn per avdelning, totalt 90 barn
  • Liggande panel och fasadskivor
  • SK-4173