New Expo Skanska

2010 fick Flexator uppdraget av Skanska att bygga deras nya utställningslokal "New Expo". Utsällningslokalen används för att ställa upp vid nya byggplatser som t.ex. nya bostadbyggnationer

Härifrån sköter sedan Skanskas personal försäljning och visning av det nya projektet eller som i detta fallet bostäderna.