Österlens Folkhögskola

En spännande byggnad innehållande undervisningslokaler samt övernattningsrum. 

Ett gemensamt kök finns för de boende samt ett större uppehållsrum för sociala aktiviteter.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal lgh
  • Gemensamt kök
  • Personalrum
  • Undervisningsrum
  • Uppehållsrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Byggnadstyp
  • Österlens folkhögskola
  • 2008
  • 554 kvm
  • 12 st
  • Ja
  • Ja
  • 3 st
  • 1 st
  • Puts
  • FTX
  • Vattenburna radiatorer
  • Boende