Skola Byängsskolan 

En klassisk "paviljong" skulle man nog gärna kalla denna byggnad.

Denna lösning är mycket bra för de tillfälliga behoven. Man kommer snabbt på plats och man kan avetablera byggnaderna och återställa marken på ett enkelt sätt.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal klassrum
  • Barn per klassrum
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Täby Kommun
  • 2005
  • 390 kvm
  • 6 st
  • 30 st
  • Nej
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Skola