Skola Glada Hudik 

Denna  skola byggde Flexator på uppdrag av Glada Hudikskolan under 2011.

Skolan innehåller nio stycken klassrum och en matsal strategiskt placerad i mitten av huset.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal klassrum
  • Antal grupprum
  • Matsal/samling
  • Kök
  • Expedition
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Glada Hudikskolan
  • 2011
  • 1064 kvm
  • 1064 kvm
  • 9 st
  • 8 st
  • 1 st
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Skola
  • Ba-3968