Skola Lund 

När Lund växer ökar behovet av skolor. I utkanten av staden har vi fått bygga denna skola på ca 1600 kvm som är en F-9 skola. 

Skolan är byggd som ett T där man har samlat matsal och lärarfunktioner i mitten. På höger sida finner man låg och mellanstadie och på vänster sida finner man högstadiet. På detta smarta sätt har man skapat olika innergårdar.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • Antal klassrum
  • Antal grupprum
  • Bibliotek
  • Lärarrum
  • Matsal
  • Kök
  • Fasad
  • Personalrum
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Lundafastigheter
  • 2012
  • 1600 kvm
  • 11 st
  • 8 st
  • 1 st
  • 7 st
  • 1st
  • Storkök
  • Tegel
  • Ja
  • Skola
  • Sk-4026