Skola Njurunda

När Njurunda friskola behövde bygga till sin skol- och förskoleverksamhet så blev lösningen ett industriellt tillverkat hus från Flexator. Med tre nya klassrum och en fösrskolaklass så löstes deras behov.

  • BYA
  • Klassrum
  • Förskoleklass
  • Grupprum
  • Lekrum
  • Torkrum
  • Arbetskontor
  • Våningar
  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • 439
  • 3
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • Trä
  • Njurunda Friskola
  • 2013
  • Skola