Skola Ringtorpsskolan 

I Helsingborg har vi byggt denna skola.

Hela fronten på huset har fått ett spännande skärmtak som är mycket uppskattat av barn och personal. 
Fasaden är svart träpanel med inslag av gula skivor.

  • BTA
  • Antal klassrum
  • Antal grupprum
  • Ventilation
  • Byggnadsarea
  • Kök
  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • 466 kvm
  • 3 st
  • 4 st
  • FTX
  • 355 kvm
  • Nej
  • Trä + Cementfiber
  • Kärnfastigheter
  • 2013
  • Skola
  • Sk-4053