Skola Rostaskolan 

Rostaskolan har nu två nya byggnader från Flexator. 

Med avstamp i typhuset Skola Ryd så har man här lagt på ett sadeltak och valt en putsad fasad. Med enkla medel har man på så sätt gett huset ett helt nytt uttryck.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Antal klassrum
  • Antal grupprum:
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Futurum Fastigheter AB
  • 2013
  • Skola F-6
  • 586 + 535 kvm
  • 1172 + 535 kvm
  • 13 st
  • 14 st
  • Nej
  • Ja
  • Puts
  • FTX
  • Skola
  • Sk-4047/Sk-4058