Skola/förskola Vittra Brotorp 

Skolan är byggd i Sundbyberg för Vittraverksamhet.

Skolan är byggd i Sundbyberg för Vittraverksamhet. Beställning gjordes av Hemsö under 2011 för att stå klar till skolstarten ht 2012. Den spännande fasaden och de gula markerade fönsterna lyfter modulbyggandet ytterligare en nivå.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BYA
  • BTA
  • Förskoleavd
  • Antal klassrum
  • Studiehall
  • Grupprum
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Hemsö Skolfastigheter AB
  • 2012
  • Skola/Förskola
  • 1335 kvm
  • 3167 kvm
  • 3 st
  • 10 st
  • 5 st
  • 18 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Skola
  • Sk-4001