Skola/Matsal Karolinska 

Här är en smart lösning där man använder delar av matsalen till undervisningslokaler då den ej används som matsal.

 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal klassrum
  • Barn per klassrum
  • Matsal
  • Kök
  • Portioner
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Örebro kommunfastigheter
  • 2003
  • Skola/Matsal
  • 670 kvm
  • 2 st
  • 30 st
  • 300 sittande
  • Tillagning
  • 900
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Fjärr