Stockholms hamn 

2012 fick Flexator uppdraget av Stockholms hamn att bygga deras nya kontorslokaler.
Byggnaden blev en spännande lösning som byggdes med en vinkel.

Med utsikt över hamnen blev det ett enkelt val att välja ett stort glasparti ut mot vattnet.
Att valet föll på bodar beror på att byggnaden ska kunna flyttas snabbt och effektivt.