Studentboende Värnamo

I Värnamo fick vi förmånen att bygga vårt typhus Klockebo. Varianten blev något modifierad i och med att man önskade lektionssalar på bottenvåningen. 
Men när huset stod klart är det mycket fint!

Studentboende Värnamo

I Värnamo fick vi förmånen att bygga vårt typhus Klockebo. Varianten blev något modifierad i och med att man önskade lektionssalar på bottenvåningen. 
Men när huset stod klart är det mycket fint!

  • Konferensrum
  • Antal Lägenheter
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Boarea per lägenhet
  • Kök i gemensam yta
  • Kök i lägenhet
  • Matsal
  • Omklädningsrum
  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • 2
  • 18
  • 1
  • 480
  • 961
  • 19
  • Ja
  • Nej
  • Ja
  • Ja
  • Trä/Cementfiber
  • Regionfastigheter AB
  • 2016
  • Boende
  • BO-2425