Utbildningslokal Räddningstjänst

Vid foten av Älvsborgsbron i Göteborg ligger räddningstjänstens utbildningscenter.

Flexators uppdrag var i detta fallet att bygga en våningspåbyggnad på en befintlig byggnad.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Yta
  • Antal våningar
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Byggnadstyp
  • Räddningstjänsten
  • 2009
  • Utbildningslokal
  • 199 kvm
  • 2 st
  • Träfasad
  • FTX med kyla
  • Direktverkande el
  • Övrigt