Vårdboende Hölö 

Äldreboendet i Hölö är uppbyggt i tre huskroppar med smidiga länkar mellan de olika delarna. 

I två av huskropparna har man placerat  lägenheter och sällskapsrum och i den sista huskroppen som är centralplacerad mellan de två övriga har man tillagningskök, matsal och personaldelar. Entrén är välkomnande för alla boende och besökande.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal lgh
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • ID-nr
  • Södertälje kommun
  • 2003
  • Äldreboende
  • 1824 kvm
  • 24+1 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Vattenburna radiatorer
  • VB-2319