Vårdbyggnad Södertälje Sjukhus

Flexator fick förmånen att leverera denna byggnad som idag står på plats intill huvudentrén

Stora renoveringar pågår på Södertäljes sjukhus. Under dessa renovering behövde man bra lokaler för kontorsplatser samt butiksytor. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BTA
  • Antal våningar
  • Kontorsrum
  • Kontorsrum
  • Kontorsrum
  • Kontorsrum
  • Konferensrum
  • Personalrum
  • Jourrum
  • Butik
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Locum, Södertäljes Sjukhus
  • 2014
  • Vårdbyggnad
  • 795 kvm
  • 2 st
  • 4 st x 4 platser
  • 1 st x 3 platser
  • 9 st x 2 platser
  • 3 st x 1 plats
  • 2 st
  • 2 st
  • 2 st
  • 1 st
  • Cementfiberskiva
  • Övrigt
  • Vb 2476