Vårdbyggnad 

2008 byggdes denna vårdbyggnad till Region Skåne. 

Placeringen är på Universitetssjukhuset i Malmö.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal våningar
  • Antal kontor
  • Undersökningsrum
  • Reception
  • Väntrum
  • Konferensrum
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Region Skåne
  • 2008
  • Vårdbyggnad
  • 703 kvm
  • 2 st
  • 30 st
  • 15 st
  • 1 st
  • 4 st
  • 1 st
  • Ja
  • Skivmaterial
  • FTX/Kyla
  • Övrigt