Förskola Viks

Utanför Upplands Väsby har denna förskola med 6 avdelningar uppförts. 

Genom att placera huskroppen i en U-form har man skapat en trevlig innergård.