Villa Lindö

Villa Lindö heter detta gruppboende som är byggt i Tyresö

Huset har sex stycken lägenheter och centralt i huset finner man allrum med kök.
Huset är mycket yteffektivt, lägenheterna är ca fyrtio kvadratmeter vardera.

 • Beställare:   Tyresö kommun
  Byggår:   2015
  Byggnadstyp:   Studentboende
  BTA:   436 kvm
  BYA:   440 kvm
  BRA:   408 kvm
  Antal lgh:   6 st
  Antal våningar:   1 st
  Kök:   Gemensamma kök
  Allrum:   Gemensamma allrum
  Fasad:   Trä
  Ventilation:   FTX
  ID-nr:   VB-2478

   

  • Byggnadstyp
  • Boende