Förskola/Skola Lekeryd

Finurligt flexibel

Lekeryd är vår kanske mest flexibla skola i standardsortimentet. Du väljer själv om den ska byggas för förskolebarn eller lite äldre skolbarn. I grunden är det en förskola som kan göras om till exempelvis en låg- eller mellanstadieskola. På så sätt kan du alltid täcka dina lokalbehov oberoende av hur många barn som föds i samhället.

Lekeryd täcker de flesta utbildningsbehov och kan även tillverkas som t ex högstadieskola eller vuxengymnasium. Byggnaden finns med två och fyra avdelningar för förskolor samt fyra klassrum för skolor. I förskoleutförande rymmer varje avdelning ca 20 barn och i skolutförande rymmer varje klassrum ca 30 personer. Fasaden är uppbyggd av modernt, enfärgat skivmaterial. Om du vill kan du variera fasadskivornas färg i ett spännande och inbjudande rutmönster. Lekeryd är relativt enkel att bygga ut med fler avdelningar och kan levereras med olika lösningar för teknik-, köks- och personalutrymmen.

 • Förskola Lekeryd, två avdelningar

  I det här utförandet byggs Lekeryd som en förskola med två avdelningar med plats för ca 40 barn, men förskolan kan vid senare tillfälle byggas om till en skola. Om du vill kunna ändra skolform i framtiden, förbereder vi för det redan i fabriken.

  Flexibiliteten är ständigt närvarande i Lekeryd och vi har effektivt utnyttjat varje del för att uppmana till lärande och lek, men också till lugn och ro.

  Köks- och personalutrymmen är samlade i ena delen av  byggnaden, på motsatt sida av avdelningarna. I tillagningsköket finns genomtänkta arbetsytor, förråd och en smidig lösning för inlastning. Mellan personalens och barnens del finns ett gemensamt mat- och lekrum med tillagningsmöjligheter.

  Lekeryd har en gemensam entré som gör det lätt att ta sig till varje avdelning. Vid behov kan Lekeryd även användas som komplementbyggnad till en befintlig förskola.

  Produktblad Lekeryd – Förskola med två avdelningar

  Fakta

  • Barnplatser
  • Avdelningar
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 40 (2x20)
  • 2
  • 1
  • 443
  • 443
  • 417
  • 409
  • 111
  • Tillagning
  • Ja
  • Skivmaterial
 • Förskola Lekeryd, fyra avdelningar

  Precis som sin mindre variant är Lekeryd med fyra avdelningar en flexibel lösning för olika skolformer. Den byggs som en förskola med plats för ca 80 barn, men kan ändra form till exempelvis en låg-, mellaneller högstadieskola. Om du vill ha möjligheten att ändra skolformen i framtiden förbereder vi för ombyggnaden redan i fabriken.

  Avdelningarna är placerade mot innergården och förskolans kortsidor. I vinkelns yttre hörn finns bl a mottagningskök, diskrum, personalrum och en lösning för matinlastning.

  Det gemensamma lek- och matrummet är navet i Lekeryd  och är placerat i byggnadens inre vinkel mot innergården. Denna del av förskolan kan enkelt delas av med en vikvägg. Det fina ljusinsläppet i kombination med den öppna ytan gör att man kan hyra ut denna del av byggnaden för kvälls- och helgaktiviteter. I detta utförande har Lekeryd två gemensamma entréer.

  Produktblad Lekeryd – Förskola med fyra avdelningar

  Fakta

  • Barnplatser
  • Gemensam yta
  • Avdelningar
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 80 (2x20)
  • 90
  • 4
  • 1
  • 730
  • 730
  • 684
  • 677
  • 111
  • Mottagning
  • Ja
  • Skivmaterial
 • Skola Lekeryd

  Det finns flera valmöjligheter i detta skolutförande och byggnaden täcker de flesta utbildningsbehov. Vid tillverkningen kan vi förbereda Lekeryd för en eventuell ombyggnad. På så sätt blir det enklare att anpassa verksamheten och ändra skolformen om behovet ändras i framtiden. Skolan har fyra klassrum och rymmer sammanlagt ca 120 personer. Mellan klassrummen finns ateljéer och utanför finns grupprum för lärande i lugn och ro. Om du vill kan vi anpassa byggnaden efter elevernas behov och skapa fler grupprum. Skolan har två gemensamma entréer som leder in till elevernas kapprum. Här finns även toaletter och förrådsutrymmen.

  Lekeryd passar perfekt som komplementbyggnad till en befintlig skolverksamhet eller om du vill göra förskolan till en skola. Det gör att du alltid kan täcka dina lokalbehov. Om du önskar kan vi lägga till ett fristående kök. I kombination med skolans flyttbarhet erbjuder Lekeryd exceptionell flexibilitet för olika skolformer.

  Produktblad Lekeryd – Skola med fyra klassrum

  Fakta

  • Klassrum
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Fasad
  • 4
  • 1
  • 120 (4x30)
  • 488
  • 488
  • 459
  • 438
  • 111
  • Nej
  • Skivmaterial