Förskola Lekeryd, fyra avdelningar

Liv och rörelse, dag som kväll.

 • Förskola Lekeryd, fyra avdelningar

  Precis som sin mindre variant är Lekeryd med fyra avdelningar en flexibel lösning för olika skolformer. Den byggs som en förskola med plats för ca 80 barn, men kan ändra form till exempelvis en låg-, mellaneller högstadieskola. Om du vill ha möjligheten att ändra skolformen i framtiden förbereder vi för ombyggnaden redan i fabriken.

  Avdelningarna är placerade mot innergården och förskolans kortsidor. I vinkelns yttre hörn finns bl a mottagningskök, diskrum, personalrum och en lösning för matinlastning.

  Det gemensamma lek- och matrummet är navet i Lekeryd  och är placerat i byggnadens inre vinkel mot innergården. Denna del av förskolan kan enkelt delas av med en vikvägg. Det fina ljusinsläppet i kombination med den öppna ytan gör att man kan hyra ut denna del av byggnaden för kvälls- och helgaktiviteter. I detta utförande har Lekeryd två gemensamma entréer.

  Produktblad Lekeryd – Förskola med fyra avdelningar

  Fakta

  • Barnplatser
  • Gemensam yta
  • Avdelningar
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 80 (2x20)
  • 90
  • 4
  • 1
  • 730
  • 730
  • 684
  • 677
  • 111
  • Mottagning
  • Ja
  • Skivmaterial