Skola Lekeryd

Ändra verksamheten efter behov

 • Skola Lekeryd

  Det finns flera valmöjligheter i detta skolutförande och byggnaden täcker de flesta utbildningsbehov. Vid tillverkningen kan vi förbereda Lekeryd för en eventuell ombyggnad. På så sätt blir det enklare att anpassa verksamheten och ändra skolformen om behovet ändras i framtiden. Skolan har fyra klassrum och rymmer sammanlagt ca 120 personer. Mellan klassrummen finns ateljéer och utanför finns grupprum för lärande i lugn och ro. Om du vill kan vi anpassa byggnaden efter elevernas behov och skapa fler grupprum. Skolan har två gemensamma entréer som leder in till elevernas kapprum. Här finns även toaletter och förrådsutrymmen.

  Lekeryd passar perfekt som komplementbyggnad till en befintlig skolverksamhet eller om du vill göra förskolan till en skola. Det gör att du alltid kan täcka dina lokalbehov. Om du önskar kan vi lägga till ett fristående kök. I kombination med skolans flyttbarhet erbjuder Lekeryd exceptionell flexibilitet för olika skolformer.

  Produktblad Lekeryd – Skola med fyra klassrum

  Fakta

  • Klassrum
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Fasad
  • 4
  • 1
  • 120 (4x30)
  • 488
  • 488
  • 459
  • 438
  • 111
  • Nej
  • Skivmaterial