Förskola Lekeryd, två avdelningar

Utrymme för lek och lärande

 • Förskola Lekeryd, två avdelningar

  I det här utförandet byggs Lekeryd som en förskola med två avdelningar med plats för ca 40 barn, men förskolan kan vid senare tillfälle byggas om till en skola. Om du vill kunna ändra skolform i framtiden, förbereder vi för det redan i fabriken.

  Flexibiliteten är ständigt närvarande i Lekeryd och vi har effektivt utnyttjat varje del för att uppmana till lärande och lek, men också till lugn och ro.

  Köks- och personalutrymmen är samlade i ena delen av  byggnaden, på motsatt sida av avdelningarna. I tillagningsköket finns genomtänkta arbetsytor, förråd och en smidig lösning för inlastning. Mellan personalens och barnens del finns ett gemensamt mat- och lekrum med tillagningsmöjligheter.

  Lekeryd har en gemensam entré som gör det lätt att ta sig till varje avdelning. Vid behov kan Lekeryd även användas som komplementbyggnad till en befintlig förskola.

  Produktblad Lekeryd – Förskola med två avdelningar

  Fakta

  • Barnplatser
  • Avdelningar
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 40 (2x20)
  • 2
  • 1
  • 443
  • 443
  • 417
  • 409
  • 111
  • Tillagning
  • Ja
  • Skivmaterial