SKR RAMAVTAL

Flexator i ramavtal som leverantör av förskolor

I början av 2020 fastställdes SKR och SKL Kommentus slutliga upphandlingsbeslut där Flexator tilldelades ramavtal som leverantör av förskolor över hela landet.

Syftet var att göra det enklare för kommuner att beställa förskolor med hög kvalitet. Fokus under upphandlingen var att ta fram bästa möjliga förskolor ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål.

Flexator är den enda leverantör i ramavtalet som har med två produkter. Lekistan och Pilabo är två högkvalitativa, nyckelfärdiga förskolor som finns i fyra olika koncept vardera.

– Vi vet att många kommuner står inför att bygga nya förskolor. Att projektera och upphandla förskolor kräver mycket tid, resurser och specialistkompetens. Vi är därför glada att vi nu har upphandlat ett ramavtal som förenklar och effektiviserar byggandet av förskolor med hög kvalitet. Avtalet låter kommuner beställa prispressade byggnader i olika storlekar som kan anpassas till lokala behov, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Läs mer om upphandlingen på SKR:s hemsida

Här beskriver SKL Kommentus upphandlingen

 

För att kunna möta omvärldens behov av flexibilitet och kvalitet så tror vi att förskolan måste ses utifrån tre perspektiv – barnens, personalens och samhällets. Våra förskolor är byggda från just dessa tre olika perspektiv.

Barnens, personalens och samhällets perspektiv