Två lösningar, många möjligheter

Barnens, personalens och samhällets perspektiv

För att kunna möta omvärldens behov av flexibilitet och kvalitet så tror vi att förskolan måste ses utifrån tre perspektiv – barnens, personalens och samhällets.

Som en av leverantörerna i SKRs ramavtal är det viktigt för oss att göra det enklare för kommuner att beställa förskolor med hög kvalitet. Vi vet att projektiering och upphandling av förskolor kräver mycket tid, resurser och specialistkompetens och därför är vi glada att vi nu har blivit upphandlade i  ett ramavtal som förenklar och effektiviserar byggandet av förskolor runtom i Sverige. 

De är kostnadseffektiva eftersom vi tack vare vår industriella byggmetod kan återanvända och repetera moment i vår process och därmed effektivisera vår produktion. Genom en smart, fuktsäker och effektiv byggprocess kan vi dessutom leverera med korta byggtider. Våra byggnader är klimatsmarta och energieffektiva, vilket ger långsiktigt hållbara lösningar.